تماس با ما 05136106

فوق تخصص کودکان (کلیه و مجاری ادراری)

اورولوژی اطفال شاخه ای تخصصی در علم پزشکی است که مربوط به  اختلالات در سیستم تناسلی کودکان می شود.فوق تخصص کلیه کودکان - متخصص اورولوژی اطفال  وظیفه مراقبت و نظارت دستگاه تناسلی پسران و دختران را از زمان تولد تا 17 سالگیشان به عهده دارند. شایع ترین مشکلات، مربوط به اختلالات ادرار، اندام های تولید مثل و بیضه ها می باشد.

دستگاه ادرار شامل اندام هایی است که مواد غیر قابل جذب و آب اضافی و سموم بدن را از طریق لوله های ادرار از کلیه ها به (مثانه) حمل می کنند،شایع ترین بیماری درمان شده توسط اورولوژیست های اطفال، عفونت ادراری (UTI ) است!!

انواع مشکلات کلیه کودکان که نیازمند متخصص اورولوژیست هستند :

هیپوسپادیاس (باز شدن مجاری ادراری غیر طبیعی) و ناهنجاری های مادرزادی مجاری ادراری

شب ادراری

مشکلات بیضه

برداشتن کامل یا بخشی از کلیه

انسداد کلیه (هیدرونفروز زودهنگام)

سنگ کلیه

انسداد مجاری ادرار که آسیب های زیادی به کلیه وارد می کند.

آزمایش های تشخیص بیماری های کلیه عبارتند از:

1.   آزمایش خون

2.   سيستومتروگرام که فشار مثانه را در مراحل مختلف پر شدن اندازه گيری می کند

3.   سيستوسکوپي که معاينه مثانه و مدفوع است

4.   پیلوگراف داخل وریدی که مجموعه ای از اشعه ایکس کریستال و لگن کلیه است که پس از تزریق یک ماده کنتراست گرفته شده است

5.   تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (اسکن MRI )

6.   اسکن کلیوی

7.   سونوگرافی (برای تشخیص انسداد در دستگاه ادراری)

8.   ادرار و کشت ادرار (برای تشخیص UTI )

9.   سن و میزان حرکت ادرار از مثانه)

10. اوروفلومتری، که  آزمایش اندازه گیری جریان ادرار است