تماس با ما 05136106
نشانی :

مشهد - نبش توس 62

تلفن تماس :

(051) 36106

نمابر :

(051) 33688379

کد پستی :

9154845933

پست الکترونیک :

fadakclinictoos@gmail.com

 اینستاگرام : @fadakclinictoos