تماس با ما 05136106

- آزمایشگاه

آزمایشگاه پزشکی یا آزمایشگاه بالینی، آزمایشگاهی است که در آن آزمایشات بالینی بر روی نمونه ها انجام می شود. این آزمایشات اطلاعات جامعی در خصوص سلامت بیمار و برای کمک به تشخیص، درمان و پیشگیری از بیمار ارائه می دهد.

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فدک با استفاده از بهترین دستگاه های به روز آزمایشگاهی و با توانایی کادر مجرب همواره آماده ارائه بهترین خدمات آزمایشگاهی می باشد.

آزمایشگاه فدک شامل بخش های زیر است:

بخش هماتولوژی: این بخش شامل آزمایشات Retic/BG.Rh/PT,PTT/ESR/CBC.diff

بخش بیوشیمی: شامل آزمایشات روتین کامل قند، کلسترول، تست های کبدی و ...

بخش ایمونولوژِی: شامل آزمایشات تخصصی HBSAJ/HBSAB/HIV/HCV/HTLV و ...

بخش سرولوژی: شامل تست های روماتوئیدی RF/CRP/VDRL/ASO/Widal/2.M.e/wright و ...

بخش میکروب شناسی

بخش پاتوبیولوژی و آسیب شناسی: که شامل پاپ اسمیر (Pap.LBC )

بخش هورمون شناسی: آزمایشات کامل تیروئیدی، هورمون های جنسی، ویتامین های B12 ,D3

همچنین این مرکز کلیه آزمایشات چکاپ مربوط به دوران قبل از بارداری و حین بارداری (غربالگری مرحله اول و مرحله دوم) و همچنین آزمایشات تشخیص بیماری کرونا به روش Rapid و PCR را به طور کامل انجام می دهد.