تماس با ما 05136106

- بینایی سنجی

بینایی‌سنجی  یا اپتومتری به انگلیسی  optometry یک قسمت از معاینات کامل (چند قسمتی  (چشم  محسوب می‌شود و شامل اخذ پیشینه بینایی، سنجش حدت بینایی، ارزیابی ریفرکشن، ارزیابی دید دوچشمی، تطابق و حرکات چشمی، دید رنگ، غربالگری و ارزیابی داده‌ها  می‌باشد به عبارت دیگر بینایی‌سنجی بررسی دید  و ساختارهای مربوط به آن است برای کشف اختلالات بینایی و تجویز عدسی‌های  مناسب یا دیگر وسایل کمک‌کننده به بینایی یا تمرین‌های چشمی برای جبران کاستی‌های دید. بینایی‌سنجی علم مراقبت‌های بینایی است و آموزش دیدگان این رشته به عنوان پیشگامان مراقبت بهداشت چشم مسئولیت حفظ و سلامت بینایی را بر عهده دارند سازمان بهداشت جهانی  اپتومتری را مراقبین اولیه سلامت چشم می‌داند . به این معنا که یک بیمار چشم در آغاز باید توسط یک بینایی‌سنج (اپتومتریست) معاینه شود تا اگر دچار عیوب انکساری و اختلالات دید دو چشمی انحرافات عضلانی انکسار چشم و مواردی از این قبیل بود توسط اپتومتریست درمان گردد و در غیر این صورت به جراح چشم ارجاع داده می‌شود. معادل فارسی  اپتومتری، بینایی سنجی است، در واقع ترجمه  لغت به لغت اپتومتری می‌باشد و با توجه به گستردگی این رشته و شرح وظایف آن معادل دقیقی محسوب نمی‌شود .